Regulamin korzystania z usług 

Szanowni Klienci! W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii i kosmetologii estetycznej Perfect Beauty. Regulamin świadczenia usług w gabinecie Perfect Beauty, mieszczącym się w Łomiankach dolnych ul. Wiślana 32E 

&1 

AKCEPTACJA REGULAMINU

 Klienci Perfect Beauty są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu Perfect Beauty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania. 

 &2

 BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABIEGÓW

 Gabinet Perfect Beauty świadczy usługi przy ul. Wiślanej 32E w Łomiankach dolnych w godzinach 9-19 lub 10-18, także w niektóre soboty w godzinach 9-15. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi w pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są zawsze materiały jednorazowego użytku. W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są tylko certyfikowane produkty medyczne przeznaczone do tego celu. W Perfect Beauty mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Pracownicy gabinetu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług w gabinecie do czasu wyleczenia. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu. 

Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. 

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy. Dla bezpieczeństwa zarówna naszych klientów jak i pracowników Perfect Beauty na terenie całego obiektu zainstalowane są alarmy/czujniki/kamery. Akceptując regulamin mam świadomość nagrywania mojej osoby podczas wizyty w Perfect Beauty. Kamer nie ma w gabinetach zabiegowych ani toaletach. 

& 3

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany. 

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba). Każdorazowo, gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. Brak informacji ze strony klienta oznacza niezmienny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegu. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu. 

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. 

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu Perfect Beauty za przeprowadzony zabieg. 

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia. 

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie. Perfect Beauty nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego. 

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru lub gdy klient ich zapomni. 

& 4

 ZAKAZY I NAKAZY 

Na terenie całego gabinetu Perfect Beauty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających. W gabinecie podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy. Podczas wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych. Zobowiązuję się do stosowania zaleceń po zabiegowych, których udzieli mi personel Perfect Beauty. Zobowiązuje się do stosowania odpowiednich preparatów po zabiegowych zaleconych przez personel Perfect Beauty. Zdaję sobie sprawę, że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych klientów, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych. Oczekiwany efekt zabiegowy zależny jest od stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia. Każdy efekt zabiegowy oceniany jest indywidualnie. 

&5 

STYLIZACJA RZĘS 

Na zabieg przedłużania rzęs przychodzimy po dokładnym demakijażu oczu zaleca się także wyjęcie soczewek kontaktowych w przypadku przyjścia na wizytę z makijażem zastrzegam sobie prawo do wykonania usługi do makijażu brzegu powieki za dodatkową opłatą 20 zł. 

Na zabieg przychodzimy bez osób towarzyszących. 

W sytuacji spóźnienia się klientki na wizytę wykonuję tyle aplikacji, ile zdążę w przeznaczonym na to czasie, spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny. 

Zabieg trwa od 1,5 do 2,5 godziny zależnie od metody, ilości i rzęs klientki, proszę o zarezerwowanie dostatecznie dużo czasu na wizytę. 

W przypadku osób z alergią na “zwykły” klej istnieje możliwość wykonania aplikacji na “hipoalergicznym” kleju, trwałość takiej stylizacji jest krótsza i wynosi około 2 tygodnie. 

Nie odpowiadam za trwałość aplikacji, gdy nie będą stosowane prawidłowe zasady pielęgnacji. 

Wszystkie ustalone zasady stworzone są by zadbać o zdrowie komfort i trwałość aplikacji każdej klientki. 

&6 

STYLIZACJA PAZNOKCI 

Przy umawianiu się na zabieg proszę poinformowanie o stylizacji frencz lub zdobieniach takie jak ombre lub wzory ręcznie malowane, jeśli nie będzie takiej adnotacji przy zapisie wzór będzie pracochłonny i mógłby spowodować opóźnienia w pracy z następnym klientem zdobieniu nie zostanie wykonane 

Osoba wykonująca zabieg ostatecznie decyduje w konsultacji z klientem o dopasowaniu metody oraz techniki pracy do wymagań potrzeb klienta może również udzielić odmowy wykonania usługi w przypadku złego stanu ich rób paznokcie więc zgodnie ze sztuką i standardami a także innych warunków które wykluczają prawidłowe wykonanie zabiegu 

Spóźnienia powyżej 15 minut mogą skutkować odmową zabiegu odmową wykonania zabiegu wykonania usługi ze skróceniem lub pominięciem niektórych etapów pracy lub niewykonania  zdobienia mimo skrócenia czasu pracy cena za zabieg nie zostanie pomniejszona 

salon nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego, jeżeli zabieg został wykonany profesjonalnie w zgodzie ze sztuką panującymi standardem wszelkie uwagi klient proszony zgłaszać podczas trwania zabiegu 

wykonany zabieg obowiązuje 5 dni gwarancji nieodpłatna naprawa nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych z winy klientki po upływie tego czasu naprawa jest płatna naprawa jest możliwa w najbliższym wolnym terminie wskazanym przez tę listę, ale nie dłużej niż 48 godzin od zgłoszenia 

wszystkie ustalone zasady stworzone są by zadbać o zdrowie komfort i trwałość aplikacji każdej klientki. 

 

&7 

CENNIK/PROMOCJE/PRZEDPŁATY 

Wymagamy przedpłaty dla klientów, którzy przynajmniej 1 raz nie zjawili się na wizycie bez powiadomienia salonu. Wymagamy przedpłaty również od klientów, którzy min. 3 razy odwołali wizytę, w krótszym czasie niż 24h. W przypadku niestawienia się na wizytę i braku powiadomienia do 24h przed wizytą, zadatek przepada. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.iperfectbeauty.pl/cennik. O wszystkich cenach na życzenie klient jest również poinformowany przed zabiegiem. W przypadku braku możliwości płatności terminalem płatniczym klient zostaje o tym poinformowany, w przypadku sytuacji losowych znajdujemy rozwiązanie dogodne dla obu stron. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Żadne promocje nie łączą się ze sobą. 

&8

KARNETY/VOUCHERY - BONY UPOMINKOWE  

W momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie. Karnety są ważne 6 MIESIĘCY zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykonania pierwszego zabiegu. 

Klientka lub klient, którzy zakupili karnet zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu, chyba że nie jest to możliwe ze względu na gabinet (zbyt duże obłożenie klientów). Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych. W przypadku dużego obłożenia gabinetu i chęci ze strony klienta do umówienia wszystkich zabiegów/rezerwacji terminów z karnetu do przodu, należy dokonać wpłaty 100% wartości karnetu (podczas pierwszego zabiegu). W przypadku niewykorzystania przez klienta wszystkich zabiegów z karnetu w okresie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia reszta zabiegów przepada. Nie ma możliwości zwrotu pozostałej wartości zabiegów ani zamiany na inne zabiegi. Karnet można przekazać dla innej osoby. Nie ma możliwości rozłożenia karnetu na raty. Nie ma możliwości wymiany pakietu/karnetu zabiegowego na karnet innych usług (np. karnetu na mezoterapię, nie można wymienić na zabiegi manicure). Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów. Klient zobowiązany jest do noszenia karnetu (jeśli taki mu wydano) na każdą wizytę.  

BONY UPOMINKOWE Bony są ważne przez okres 6 miesięcy (wyjątek stanowią bony w rozdaniach konkursowych i innych tego typu akcjach) od dokonania jego zakupu, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę. Bon może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę. Bon można wykorzystać na dowolną usługę/preparat detaliczny o jego wartości lub dopłacić do droższej usługi. W przypadku dokładnie sprecyzowanej usługi na bonie nie można wymienić jej na inną, np. bon na zabieg na twarz nie może być wykorzystany np. na zabieg laserowy. Bon na produkt detaliczny nie może być zamieniony na usługę w gabinecie. Na bonie rozróżniamy: usługę kosmetyczną, usługę kosmetologii/medycyny estetycznej, makijaż permanentny/usługę na konkretny zabieg, produkt detaliczny- w takim przypadku usługi te nie mogą być wymieniane. Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów. 

Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością bonu a usługą. Klient zobowiązany jest do oddania bonu w momencie płatności/rozliczenia. 

BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu/bonu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms. Próba połączenia telefonicznego/ lub wiadomości sms musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 506-960-781. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane. 

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez wcześniejsze opłacenie zabiegu w wysokości 50% jego wartości (na podany nr konta lub osobiście w gabinecie). W przypadku opłacenia 50% wartości zabiegu a nie odbycia się go z winy klienta/ braku klienta wpłacona kwota jest bezzwrotna. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms pod numer 506-960-781 z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie. W przypadku niestawienia się na wizytę kontrolną/po zabiegową (wina ze strony klienta/ brak powiadomienia) druga ustalona wizyta kontrolna/po zabiegowa jest płatna 100zł 

SPÓŹNIENIA Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić w przypadku, gdy spóźnienie klienta będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu ze względu na zbyt duży okres spóźnienia konieczne jest ustalenie nowego terminu. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych, chyba że klient będzie sobie życzył inaczej. 

ZMIANA TERMINU WIZYTY PRZEZ GABINET Gabinet zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu. 

& 9 

REKLAMACJE/ZAŻALENIA 

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym, dostępnym w gabinecie tylko osobiście. Indywidualne reklamacje, zażalenia możliwe są osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr. Tel. 506-960-781. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie. Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa, zwrot pieniędzy. Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie. 

& 10 

POZOSTAŁE USTALENIA 

Każda klientka i każdy klient mają prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i wykształcenia i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu. 

Personel nie wykonuje depilacji miejsc intymnych u mężczyzn. Personel nie wykonuje masażu ciała u mężczyzn. 

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek vat). Wizyty niedzielne lub w tygodniu po godzinie 20:00 są wykonywane po wcześniejszym ustaleniu z personelem gabinetu (lub pod numerem 506-960-781) i są płatne +100%. Korzystając z usług Perfect Beauty zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych w Perfect Beauty oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Zgadzam się na publikację zdjęć okolicy zabiegowej bez publikacji moich danych oraz w przypadku twarzy czy miejsc charakterystycznych tylko dla mnie (tatuaże, znamiona) na ich publikację w momencie zasłonięcia wyżej wymienionych cech. 

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Perfect Beauty. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

 

 

 

 

Perfect Beauty

Regulamin

Perfect Beauty

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: +48 506960781 lub umów się online:

Perfect Beauty